Ett bra sätt att utforska vår natur på är genom att vandra. I kommunen finns 16 vandringsleder i varierande terräng, längd och svårighetsgrad. Snöra på dig kängorna och ge dig ut på upptäcktsfärd! Läs mer här.

Erlanderstigen

Erlanderstigen är en cirka 1,3 km lång idyllisk led som passar för både barnfamiljer och den som är historiskt intresserad.

Promenadsslingan börjar bakom Erlandergården och går genom ett nyckelbiotopområde samt över en gammal stenvalvsbro. Här går du bland odlingsmark och kohagar och kan se gnagrester från bäver. Här finns även ett rikt fågelliv. 

Klicka här för att läsa mer om Erlanderstigen

Elljusspår

Elljusspåret börjar vid Ransäters rastplats där det finns en anslagstavla om spåret. Elljusspåret är cirka 2,7 km långt.

Motionsspåret är en bred och gräsbevuxen väg som följer väg 62 parallellt söderut. Spåret slingrar sig därefter västerut genom vacker skog för att sedan vända österut tillbaka emot startplatsen. Det går att ta sig fram med barnvagn när gräset är klippt. Under vintertid kan du även åka skidor genom det upplysta spåret.

Klicka här för att läsa mer om Ransäters elljusspår

Geijerleden

Geijerleden är cirka 11,2 kilometer enkel väg och tar ungefär 5 timmar att vandra.

Leden utgår från rastplatsen intill Ransäters hembygdsgård och går genom en tunnel under väg 62, följer en grusväg och viker av in i skogen på höger sida om vägen. Stigen leder stadigt uppåt i varierad skogsmiljö

Klicka här för att läsa mer om Geijerleden