Välkommen till Soldattorpet #89 Omberg

Här levde knekten Adolf Omberg fram till år 1907. Knekten hade högre status än bonddrängen.