Sockenmagasinet uppfördes 1759 och var som som sig bör placerat i närheten av kyrkan. Under goda år lagrades där säd att användas längre fram, då missväxten härjade och bönderna behövde utsäde.

Här visar man hur skogen har brukats och använts till gårdens drift genom åren.

Här visas även jakt och fiskemetoder från flydda tider.

Missa inte älgen på tredje våningen!