I montrar visas köksinteriör från 1870 och framåt, kvinnans viktigaste arbetsplats i äldre tid.

Här ges även stort utrymme för Sömnadskonsten.