Ransäters Hembygdsgård ligger i hjärtat av Värmland, vackert belägen vid Klarälvens strand, cirka 6 mil norr om Karlstad. Det är bara att följa riksväg 62, eller Klarälvsvägen som den numera heter.

Hembygdsgården ägs och drivs av den lokala hembygdsföreningen i Ransäter, som ligger i Munkfors Kommun. Föreningen bildades 1921 och ska enligt stadgarna arbeta för att förvalta, vårda och levandegöra kulturminnen samt bidra till bygdens framtida utveckling. För att kunna verka enligt dessa stadgar behövdes en hembygdsgård, något som godsägare Fredrik Juhlin på Åmberg gjorde möjligt ett par år senare, då han skänkte gården ”Öster Hea” till föreningen. Den bestod av en mangårdsbyggnad från 1680-talet med tillhörande härbre och stenladugård. Dessa tre byggnader utgjorde från början hela Ransäters Hembygdsgård.

Genom åren har hembygdsgården byggts ut till en av Sveriges största. Gamla hus har flyttats hit från bygden och nybyggnationer i gammal stil har medfört att vi idag har uppemot 60 byggnader. Denna expansion tog verklig fart i och med att rektor Sven Hellqvist tillträdde som föreningens ordförande 1952. På sjuttiotalet byggdes ett wärdshus och en stugby, som senare utökades till att idag omfatta 22 timmerstugor.

Fredrik August Dahlgrens folklustspel Värmlänningarna har sedan premiären 1954, som genomfördes i hällande regn, spelats varje år i anslutning till midsommar på den amfiteater, som med hjälp av ideell arbetskraft började byggas 1953. Den rymmer 1100 sittplatser och många, många tusen personer från när och fjärran har genom åren sett denna värmländska variant av Romeo och Julia, där den rike bondsonen Erik till slut får sin älskade Anna.

Hembygdsföreningens målsättning

  • Främja kunskapen om och kärleken till Hembygden
  • Beakta miljövården och värna landskapsbilden
  • I festarrangemang återspegla svensk & värmländsk kultur
  • Odla samkvämskulturen
  • Göra hembygdsgårdens verksamhet till en, för inflytelser utifrån, öppen kultur
  • Stödja ungdomsvård med bland annat folkdans, musik, teater och hantverk
  • Stödja studieverksamhet
  • Bidra till bygdens utveckling