Öppettider 2021     

1 Juni – 27 Augusti
Tisdag, Onsdag & Torsdag:
kl 10.00 – 15.00

Pris 40 kr. Swish eller kontanter, betalas på plats.

Mangårdsbyggnaden

är en parstuga från 1684 med tillhörande loftbyggnad och stenladugård. Dessa byggnader utgör hembygdsgårdens kärna och den övriga verksamheten har byggts upp kring dessa.

Hemmet

visar i montrar med köksinteriörer från 1870 och framåt, på ett levande sätt, kvinnans viktigaste arbetsplats i äldre tid. Sömnadskonsten har också getts stort utrymme i detta museum.

Järnet

är en utställning som beskriver utvecklingen från den första stångjärnshammaren vid Ranån till den moderna järnindustri som finns i Munkfors idag. Här visas också Bergslagens gruvdrift i ett modellmuséum.

Jordbruksmuseet

visar främst jordbruket under senare delen av 1800-talet. Här finns redskap och maskiner i realistiska miljöer. Montrarna ger en inblick i de olika hantverkssysslor som hörde till jordbrukssamhället.

Skogsmuseet

visar på ett spännande sätt äldre tiders jakt, fiske och skogsbruk, som var livsviktiga komplement till de övriga näringarna.

Soldattorpet

är en av socknens få bevarade. Här kan man se den indelte soldaten som packat sin ränsel för att bege sig till Kunglig Wermlands regemente på Trossnäs.

Skomakeriet

visar hur man på självhushållningens tid måste kunna lite av varje. Här finns två uppsättningar skomakeriverktyg hämtade från gårdar i bygden.

Kaffemuseet

visar ett stort antal kaffekoppar och kaffekannor från olika tider, skänkta av folket i bygden. Värmlands museum och Löfbergs Lila har varit till stor hjälp vid uppbyggnaden av utställningen.

Mormors garderob

Visar kläder från förr , såväl till vardag som fest.

Handelsboden

Museal handelsbod från tiden kring förra sekelskiftet. Här kan du bland annat köpa hantverk eller en strut karameller.
Handelsboden är endast öppen vid arrangemang eller efter överenskommelse.